Oxidované asfaltové pásy

Jedná sa o tzv. klasické asfaltové pásy, ktoré majú povlakovú hmotu vyrobenú z oxidovaného asfaltu (asfalt upravený pre hydroizolačné účely oxidácie). Výrobky sa vyznačujú dobrou zpracovatelnosťou, nižšou elasticitou a plasticitou a velmi priaznivouvou cenou. Používajú sa prevážne ako vodotesné izolacie menej náročných stavieb, ako parotesné a provizorné izolácie proti srážkovej vode alebo ako separačné vrstvy. Klasické asfaltové pásy nachádzajú svoje uplatnenie v stavebnictve dlhú dobu a pri správnom použití pedstavujú veľmi spoľahlivú izoláciu proti vode ako pri použití na strechy, tak pri použití na zemné stavby. V praxi se doporučuje tieto pásy zpracovávať len pri teplotách vyšších ako 5°C

Modifikované asfaltové pásy

Základnou hmotou pre výrobu modifikovaných asfaltových pásov je dokonale homogenizovaná zmes asfaltov a SBS kaučuku. Modifikovaná asfaltová zmes preberá kladné vlastnosti ako od SBS kaučuku, tak od asfaltu. Kombinaciou týchto vlastností predurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použitiu v odbore hydroizolačných stavieb. Tieto výrobky vynikaúí oproti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásom mnohonásobne večšou zaťaženosťou, vyšším bodom mäknutia povlakovej hmoty a vysokou mechanickou odolnosťou pásu pri záporných teplotách.Sú vhodné na bežné hydroizolacie plochých striech a spodných stavieb. Používajú sa na všetky aplikácie vodotesných, parotesných a protiradonových systémov zvlášť v prípade stredne a viac náročných stavieb a všade tam, kde investor uprednostňuje bezporuchovosť vodotesných izolacií a dlhú životnosť.

tep-izolacie_page

Na stiahnutie

Kútniky 787
929 01 Dunajská Streda
0910 923 655
0911 40 20 13
awi@real-net.sk
Kútniky 787
929 01 Dunajská Streda
0910 923 655
0911 40 20 13
awi@real-net.sk
AWI Stavebniny