<<< Naspäť na Hydroizolácie

Penetrácia

  • zvyšuje adheziu střešných materiálov k podkladu
  • dodatočne zpevňuje podklad
  • zvyšuje rýchlosť práce

Dôležité upozornenie: Pokiaľ nebude penetrácia použitá, finančná úspora bude maximálne 1,5% z ceny. Zvyšuje sa ale riziko poškodenia hydroizolacie, kde náklady na jej opravu budú neporovnateľne vyššie, než úspora na penetracii.

penetrace
tmely

Tmely

Rozdelenie tmelov podľa účelu:

  • strešné
  • hydroizolačné
  • lepiace
  • ochranné
  • hermetizačné

Dôležité vlastnosti tmeľov sú: relativne predlženie, tepelná odolnosľ, ohyb na valcovom trni, pevnosť spojenia s povrchom

Kútniky 787
929 01 Dunajská Streda
0910 923 655
0911 40 20 13
awi@real-net.sk
Kútniky 787
929 01 Dunajská Streda
0910 923 655
0911 40 20 13
awi@real-net.sk
AWI Stavebniny